STATYSTYKA 2011

Statystyka zdarzeń za okres od 01.01. do 31.12.2011 roku na terenie Miasta i Gminy Okonek.

W okresie od 01.01. – 31.12.2011 roku jednostka OSP w Okonku interweniowała 115 razy.
Wśród interwencji jednostki należy wymienić:

  • Pożary – 34
  • Miejscowe zagrożenia – 79 / w tym 34 wypadki drogowe, w których 26 osób zostało rannych a 4 zginęły.
  • Alarmy fałszywe – 2
  • Sprawdzenie gotowości bojowo-operacyjnej – 1