STATYSTYKA 2021

POŻARY – 30
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 41
ALARMY FAŁSZYWE – 1
ĆWICZENIA – 2
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 74

stan na dzień – 28.08.2021