STATYSTYKA 2021

POŻARY – 15
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 10
ALARMY FAŁSZYWE – 1
ĆWICZENIA – 0
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 26

stan na dzień – 07.05.2021

error: Content is protected !!