STATYSTYKA 2019

POŻARY – 32
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 61
ALARMY FAŁSZYWE – 2
ĆWICZENIA – 1
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 96

stan na dzień: 31.12.2019