Wielkanoc – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Jedną z wielu tradycji obchodzonych w dniach triduum paschalnego, jest warta strażaków przy Grobie Pańskim, nawiązująca do pilnowania Grobu Chrystusa przez żołnierzy rzymskich.

Po pięciu latach przerwy, grupa strażaków postanowiła „reaktywować” warty i uroczyście adorować Chrystusa złożonego do grobu. Ostatnie warty pełnione były bowiem w 2009 roku. W kolejnych latach z powodu braku chętnych, niestety nie kontynuowano tradycji.

W tym roku oprócz druhów z OSP Okonek, aktywnie włączyły się także osoby niezrzeszone w szeregach OSP, za co należą Im się szczególne podziękowania.

IMG_4089

Uczestnicy przystąpili do pełnienia wart w sobotę o godzinie 10:00. Każda zmiana składająca się z dwóch osób pełniła wartę przez 30 minut. Łącznie do godziny 19:30 było dwadzieścia zmian.

Miejscem odpoczynku między wartami była salka na plebani. Tu każdy mógł odpocząć, niektórzy grali w karty a najstarsi strażacy opowiadali młodym o tym jak kiedyś wyglądała adoracja Grobu Pańskiego oraz w jakich akcjach ratowniczo-gaśniczych brali udział.

IMG_4102

Niedziela rozpoczęła się mszą rezurekcyjną. Również i tego dnia ochotnicy aktywnie włączyli się w udział. Tradycyjnie podczas procesji wokół kościoła, nieśli baldachim oraz prowadzili księdza niosącego monstrancję. Po bokach szły dwie osoby z halabardami a na czele prowadzący. Po procesji wszyscy ustawili się wzdłóż ławek i uczestniczyli w Mszy Świętej, po której ksiądz proboszcz w miłych słowach szczególnie podziękował strażakom za udział i podtrzymywanie wielkanocnych tradycji. Również zgromadzona ludność podziękowała bijąc brawo.

Po zakończeniu Nabożeństwa, zrobione zostało pamiątkowe zdjęcie z księżmi a następnie w salce wszyscy złożyli sobie wielkanocne życzenia oraz zjedli przygotowane przez jednego z druhów jajka – symbol Świąt Wielkanocnych. Ponadto jednogłośnie stwierdzono, że w przyszłym roku wszyscy spotkają się w takim samym składzie aby ponownie wziąć udział w Adoracji Grobu Pańskiego.

Druhowie OSP biorący udział: Gubow Remigiusz, Sztuka Janusz, Kubiak Piotr, Gubow Piotr, Szpura Patryk, Szordykowski Adam, Gajowniczek Michał.

Osoby niezrzeszone: Kaluta Kacper, Szczerbuk Radek, Kubiak Jakub, Kubiak Mateusz, Jęczeń Patryk.

Patryk Szpura