Agresywne owady w 2018 roku

Tegoroczny okres wiosenno-letni był szczególnie intensywny pod względem wyjazdów do usuwania zagrożeń związanych z występowaniem agresywnych owadów błonkoskrzydłych.

Od początku maja do końca sierpnia, strażacy z naszej jednostki wyjeżdżali 31 razy do tego typu zagrożeń. Zgłoszenia odbierane były z całego terenu gminy Okonek.

Owady najczęściej występowały na ścianach budynków mieszkalnych, poddaszach lub przydomowych obiektach gospodarczych.