IV zjazd Oddziału Miejsko Gminnego

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Okonku, który odbył się w dniu 23 kwietnia w świetlicy OSP Okonek, przyniósł zmiany w składzie zarządu.

Zanim doszło do ukonstytuowania się nowego zarządu, informację z pięciu lat działalności w formie prezentacji przedstawił dotychczasowy prezes dh Konrad Kopkiewicz.

IMG_8940

IMG_8937

IMG_8934

Na wniosek komisji rewizyjnej, delegaci zjazdu udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.

W wolnych wnioskach, głos zabrali zaproszeni goście w osobach: Małgorzata Sameć – Burmistrz Okonka, Andrzej Kacprzak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie oraz Piotr Pierzyński – Komendant Powiatowy PSP w Złotowie.

Na ręce ustępującego prezesa Konrada Kopkiewicza, Burmistrz wręczyła podziękowanie za dotychczasową owocną współpracę i zaangażowanie w rozwój jednostek z Gminy Okonek.

IMG_8951

Następnie prowadzący zebranie zarządził przerwę, podczas której przedstawiciele do zarządu udali się na posiedzenie konstytuujące. Nowy skład zarządu  Oddziału Miejsko Gminnego na kolejną pięcioletnią kadencję przedstawia się następująco:

 1. Prezes – Mikołajczyk Grzegorz
 2. Wiceprezes – Wójcik Karol
 3. Wiceprezes – Otocki Krzysztof
 4. Komendant Gminny – Mikietyński Marek
 5. Sekretarz – Ćwikła Bronisława
 6. Skarbnik – Węglowski Jan
 7. Członek prezydium – Wasilewski Marcin
 8. Członek prezydium – Świderski Paweł
 9. Członek zarządu – Dworzański Jan
 10. Członek zarządu – Cieślik Grzegorz
 11. Członek zarządu – Rzadkiewicz Łukasz

przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie, zostali:

 1. Mikołajczyk Grzegorz
 2. Wasilewski Marcin

Komisję rewizyjną tworzą następujący druhowie:

 1. Węglowski Michał
 2. Wereszczyński Witold
 3. Szlenkier Jarosław

Zjazd zakończył się podjęciem uchwał, po czym wszyscy zostali zaproszeni na obiad do pobliskiej restauracji.

IMG_8956
Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Okonku na kadencję 2016-2021
IMG_8960
Komisja Rewizyjna
IMG_8957
Wszyscy uczestnicy Zjazdu