Kolejna plama oleju na trasie Lędyczek-Podgaje

Dzisiejszego dnia (24.10.2016) zastęp OSP Okonek brał udział w usuwaniu wycieku substancji ropopochodnej z drogi krajowej nr 22, odcinek Lędyczek-Podgaje.

Do usunięcia zagrożenia strażacy użyli środka odtłuszczającego, który skutecznie zneutralizował substancję.