W ramach zajęć lekcyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, uczniowie okoneckiego gimnazjum, odwiedzili naszą jednostkę.

Grupa uczniów pod opieką Pana Michała Iwańczyka, przybyła do jednostki w dniu 9 kwietnia.

Pogadanka, którą przeprowadził druh Tomasz Kubiak, miała na celu omówienie działalności jaką zajmuje się straż pożarna oraz zaprezentowanie sprzętu, znajdującego się na wyposażeniu wozów bojowych.

Na zakończenie, Pan Iwańczyk Michał, wręczył na ręce  dh Tomasza Kubiaka, podziękowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku, za udział w 23 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Patryk Szpura

P1000299

P1000313

P1000316

P1000319

P1000323

P1000324