Lokalne podtopienia – Okonek

W dniach 17,28 lutego oraz 2 marca, zastęp OSP Okonek trzykrotnie interweniował w związku z lokalnymi podtopieniami na terenie miasta Okonek.

Zdarzenie z dnia 17 lutego dotyczyło zalanej posesji przy ul. Niepodległości, w wyniku czego woda zaczęła się wlewać do piwnicy przez włazy.

Kolejne interwencje w dniu 28.02 oraz 2.03 dotyczyły zalanych wodą piwnic przy ul. Lipowej. Przy użyciu motopompy szlamowej woda szybko została wypompowana.