26 czerwca w godzinach popołudniowych zastęp OSP Okonek uczestniczył w nietypowej akcji związanej z poszukiwaniem zwierzęcia w rzece.

Informacja o takim zdarzeniu wpłynęła do dyspozytora Stanowiska Kierowania w Złotowie od kajakarza, który płynąc rzeką zauważył leżącą w wodzie dużą łanię.

Początkowa faza poszukiwań nie przyniosła efektu, ponieważ osoba zgłaszająca nieprecyzyjne podała lokalizację. Dopiero po dłuższym czasie i kontakcie telefonicznym ze zgłaszającym, ustalono, że padłe zwierzę znajduję się w rzece Gwda w okolicy miejscowości Lubnica, a nie jak wcześniej podawano w Lędyczku.

P1020476

Strażacy przeszukujący z brzegu rzekę, odnaleźli padlinę, zaznaczyli na miejsce na mapie przy pomocy odbiornika GPS i przekazali tą informację przedstawicielowi koła łowieckiego, który przejął dalsze działania nad sprawą.

P1020477

info; foto: Patryk Szpura