Pożar balotów słomy – Borucino

27 marca ok. godziny 11:45 na terenie zakładu produkcyjnego w Borucinie doszło do pożaru.

Pożarem objętych było kilka małych balotów słomy.

Przed przyjazdem zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, skuteczne działania podjęli pracownicy firmy, którzy rozwinęli linie gaśnicze i  w oparciu o wewnętrzną sieć hydrantową podali wodę na rozwijający się pożar.

Działania strażaków polegały na pomocy w przerzuceniu i przelaniu wodą spalonej słomy.