Pożar butli z acetylenem – Okonek

Do pożaru doszło w dniu 26 marca o godzinie 14:30 na terenie jednej z okoneckich firm.

Podczas spawania zapalił się reduktor przy butli z acetylenem. Pracownicy natychmiast zaalarmowali straż pożarną oraz przystąpili do gaszenia ognia za pomocą gaśnicy. Metoda ta okazała się skuteczna.

Mimo, że sama butla nie była narażona na bezpośrednie oddziaływanie płomieni, strażacy wynieśli ją na zewnątrz i schłodzili strumieniem wody.

Na miejsce przybył również funkcjonariusz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Złotowie, który sporządził dokumentację i wydał  zalecenia odnośnie dalszego użytkowania.

Patryk Szpura
zdjęcia: Patryk Szpura, Tomasz Kubiak

 P3260004

P3260007