Pożar trawy na nasypie kolejowym

Do rozległego pożaru trawy doszło w dniu 13 marca pomiędzy miejscowościami Brokęcino-Turowo.

Ogień rozprzestrzeniał się na nasypie kolejowym w kilku miejscach, a podmuchy wiatru przerzucały go na przyległe łąki oraz zadrzewienia.

Z uwagi na brak bezpośredniego dojazdu do ognisk pożaru, ogień trzeba było gasić ręcznie za pomocą tłumic.

W akcji gaśniczej uczestniczyły wszystkie jednostki OSP z Gminy Okonek, JRG Złotów oraz dwie jednostki z terenu powiatu szczecineckiego.