Pożary przewodów kominowych

Siódmego oraz ósmego lutego zastęp OSP Okonek ponownie wyjeżdżał do pożarów przewodów dymowych.

Zdarzenia miały miejsce w Okonku oraz Lotyniu.

W działania zaangażowani byli strażacy z OSP Okonek, OSP Lotyń oraz JRG Złotów.