Rozlany olej napędowy – Okonek

11 lipca o godzinie 17:45 strażacy zostali wezwani do usunięcia plamy oleju.

Zdarzenie miało miejsce na łuku drogi ul. Chojnickiej. Rozlany olej napędowy, który wyciekł z nieustalonego pojazdu został zasypany sorbentem i nie stanowił dalszego zagrożenia dla przejeżdżających pojazdów.