Sprzęt dla strażaków z gminy Okonek

7 grudnia 2018r. w sali okoneckiej OSP dokonano oficjalnego przekazania sprzętu i wyposażenia zakupionego przez lokalny samorząd dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Okonek. Zakupy zrealizowano z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Łącznie do pięciu jednostek OSP przekazano sprzęt o wartości kilkunastu tyś. zł. z czego Fundusz dofinansował zadanie w 99 % kosztów zakupu. W uroczystości oprócz przedstawicieli gminnych jednostek OSP uczestniczył Burmistrz Okonka Andrzej Jasiłek oraz z-ca komendanta powiatowego PSP Złotów bryg. Leszek Wójcik. 

Nasza jednostka otrzymała defibrylator AED Philips, dzięki któremu ratowanie życia ludzkiego będzie o wiele bardziej skuteczne w przypadku zatrzymania krążenia u poszkodowanej osoby.


Ponadto zakupione zostały również kliny i podkłady do stabilizacji pojazdów przy wypadkach drogowych.


Nie jest to jednak jedyny sprzęt, który trafił na wyposażenie okoneckiej Ochotniczej Straży Pożarnej w ostatnim czasie. We wrześniu br. zakupiono z dotacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego parawan ratowniczy do osłony miejsca zdarzenia oraz dwa węże W-75.