Jednym z zadań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej jest prewencja społeczna poprzez propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród naszej społeczności.

Takie działania druhowie prowadzą zazwyczaj podczas festynów oraz rozprowadzania kalendarzy.

W miesiącu sierpniu druhowie z okoneckiej OSP dwa razy byli zapraszani na festyny w miejscowościach Łomczewo oraz Borucino gdzie zaprezentowali sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozów ratowniczo-gaśniczych, a także omówili ogólne zasady bezpieczeństwa.