Szkolenie z zakresu ochrony p-poż

Oprócz akcji ratowniczo-gaśniczych, w jakich biorą udział druhowie okoneckiej OSP, jedną z ważniejszych działalności, jest prowadzona prewencja wśród społeczeństwa oraz grup zawodowych.

W dniu 6 marca, na terenie Nadleśnictwa Okonek, strażacy przeprowadzili dla Leśników oraz pracowników Nadleśnictwa, szkolenie z zakresu ochrony p-poż, połączone z praktycznym wykorzystaniem gaśnic.

Nabyte na tym szkoleniu umiejętności, pozwolą na efektywniejsze prowadzenie działań gaśniczych, na wypadek powstania pożaru lub też innego zagrożenia.

Patryk Szpura, zdjęcia: Marek Mikietyński, Grzegorz Mikołajczyk

20150306_090003

20150306_090023

20150306_090039

P1000103

P1000104

P1000105

P1000106

P1000107

P1000108