Walne zebranie sprawozdawcze za 2014 rok

21 lutego, w naszej jednostce, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za miniony rok.

W zebraniu oprócz członków OSP, wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

  • st. bryg. Piotr Pierzyński – Komendant Powiatowy PSP w Złotowie
  • bryg. Sławomir Rogut – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Złotowie
  • dh Andrzej Kacprzak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie
  • Pani Małgorzata Sameć – Burmistrz Okonka
  • Pan Jakub Zabrocki – Zastępca Burmistrza Okonka
  • Pan Ryszard Mikietyński – Redaktor Aktualności Lokalnych

Na początku naczelnik dh Marek Mikietyński, przywitał wszystkich przybyłych a następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania, którym jednogłośnie wybrany został dh Adam Janusz Sterczewski.

IMG_6757

Po wybraniu komisji Uchwał i Wniosków oraz Mandatowej, naczelnik przedstawił sprawozdanie za miniony rok. Podsumowana została działalność ratowniczo-szkoleniowa, a także wszystkie inne sprawy związane z funkcjonowaniem jednostki.

IMG_6759

IMG_6758

Skarbnik  dh Mariusz Ikała, przedstawił sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy na kolejny rok. Plan działalności, w którym zawarte były informacje odnośnie zakupów, ćwiczeń, szkoleń przyjęcia nowych członków itp. przedstawił Prezes dh Tomasz Kubiak.

W wolnych wnioskach, głos zabrali zaproszeni goście, którzy w pozytywnych słowach wyrazili zdanie o jednostce oraz podziękowali druhom, za ich zaangażowanie na rzecz OSP i środowiska lokalnego oraz poświęcenie przy akcjach ratowniczo-gaśniczych, których w 2014 roku było, aż 118.

IMG_6760

IMG_6767

IMG_6763

Jednym z ważniejszych punktów zebrania, było nadanie godności członka honorowego, dla szczególnie zasłużonych druhów: Remigiusza Gubow i Mieczysława Gawęda. Z takim wnioskiem wyszedł naczelnik Marek Mikietyński. Wszyscy oczywiście jednogłośnie przegłosowali uchwałę nadania godności członka honorowego.

IMG_6771

IMG_6779

Zebranie zakończyło się jednogłośnym podjęciem uchwał oraz wniosków przyjętych do realizacji.  Po części oficjalnej, wszyscy zostali zaproszeni na przygotowany poczęstunek.

IMG_6756

IMG_6765

IMG_6766

tekst i zdjęcia: Patryk Szpura