Walne zebranie sprawozdawcze

2 marca w świetlicy remizy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku podsumowujące miniony rok.

W uroczystości oprócz druhen i druhów uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach:

  • Andrzej Jasiłek – Burmistrz Okonka
  • dh Kazimierz Wiebskowski – sekretarz zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Złotowie
  • bryg. Leszek Wójcik – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie
  • kpt. Przemysław Jasiłek – opiekun jednostki z ramienia KP PSP

Zebranie otworzył naczelnik dh Marek Mikietyński, który przywitał wszystkich przybyłych, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w minionym roku druhów – Henryka Jesionowskiego oraz Zygmunta Kisiel.

Kolejnym punktem był wybór przewodniczącego zebrania, którym został dh Jan Koczela.

Po przedstawieniu przez naczelnika, skarbnika i prezesa sprawozdań dotyczących działalności w 2018 r. oraz planów na rok obecny nastąpił miły moment: wręczenie odznaczeń i podziękowań.

Odznaką za wysługę lat 5 odznaczeni zostali: dh Jan Koczela i dh Adam Szordykowski

Odznaką za wysługę lat 10 odznaczony został: dh Paweł Karolczak

Odznaką za wysługę lat 30 odznaczeni zostali: dh Bronisława Ćwikła, dh Andrzej Jasiłek

Odznaką za wysługę lat 35 odznaczeni zostali: dh Mariusz Ikała, dh Piotr Kubiak, dh Marek Miara

Najstarsi stażem, którzy w strukturach OSP spędzili:

40 lat – dh Marek Mikietyński

50 lat – dh Remigiusz Gubow

60 lat – dh Jan Kubiak

oprócz odznak otrzymali pamiątkową statuetkę, która w sposób szczególny podkreśla wieloletnie poświęcenie w służbie społeczeństwu.

W dalszej części zebrania z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie bryg. Leszek Wójcik wręczył podziękowania strażakom, którzy pod koniec ubiegłego roku uczestniczyli w trudnej akcji gaśniczej w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie.

W wolnych wnioskach głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali wszystkim członkom okoneckiej jednostki za wszelkie prowadzone działania na rzecz środowiska lokalnego jak i czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Zebranie zostało zakończone jednogłośnym przegłosowaniem sprawozdań oraz udzieleniem absolutorium zarządowi.