Walne zebranie sprawozdawcze za 2016 rok

18 lutego w świetlicy remizy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące 2016 rok.

W zebraniu oprócz członków OSP wzięli udział także goście zaproszeni w osobach:

  • Burmistrz Okonka – Pani Małgorzata Sameć,
  • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie – dh Andrzej Kacprzak,
  • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie – bryg. Leszek Wójcik,
  • Opiekun Gminy Okonek z ramienia KP PSP – mł. kpt. Przemysław Jasiłek,
  • Redaktor Aktualności Lokalnych – Pani Klaudia Siekańska.

Po wybraniu przewodniczącego zebrania (dh Andrzeja Jasiłka) oraz wszystkich komisji, naczelnik dh Marek Mikietyński przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Okonek w minionym roku.

Do ważniejszych punktów tego sprawozdania zdecydowanie należało wymienienie i zaprezentowanie ważniejszego sprzętu, który udało się zakupić w 2016 roku – kamera termowizyjna, lanca gaśnicza, drabina teleskopowa, 11 par rękawic strażackich oraz 3 pary butów specjalnych.

Plan działalności na rok obecny przedstawił prezes jednostki dh Tomasz Kubiak, natomiast sprawozdanie i plan finansowy w zastępstwie skarbnika przeczytał dh Jan Koczela.

Funkcjonowanie jednostki opiera się głównie o społeczną służbę druhów. I za te właśnie zaangażowanie, udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz bezinteresowny wkład pracy na rzecz OSP Okonek, trzech druhów zostało odznaczonych medalami „za zasługi dla pożarnictwa”

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został: dh Marcin Kisiel oraz dh Marek Miara

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh Henryk Olesiński.

Oprócz w/w odznaczeń, prezes oraz naczelnik w imieniu wszystkich członków okoneckiej jednostki, podziękował Pani Burmistrz Małgorzacie Sameć oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Panu Januszowi Mliczak, za pomoc w pozyskaniu środków finansowych z budżetu gminy na zakup kamery termowizyjnej, która jest niezwykle pomocna w prowadzeniu działań gaśniczych.

W wolnych wnioskach głos zabrali udział zaproszeni goście.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie, podziękował druhom za miniony rok, przedstawił plany szkoleniowe na rok obecny, omówił sprawy bieżące oraz wręczył dyplom za wysoką ocenę w przeglądach sprzętu silnikowego.

Głos zabrała również Pani Burmistrz i dh Andrzej Kacprzak, którzy w krótkich słowach odnieśli się do przedstawionych sprawozdań, podziękowali za służbę społeczeństwu, współpracę z jednostkami organizacyjnymi i placówkami oświaty.

Burmistrz poruszyła również problem płonących kominów, które od ubiegłego roku bardzo często występują na terenie Gminy Okonek. W tym temacie wypowiadał się także dh Marek Mikietyński, który podczas swojego sprawozdania mówił, że przy rozprowadzaniu kalendarzy strażacy wręczali ulotki informacyjne, uświadamiające o zagrożeniach płynących z zaniedbywania czyszczenia przewodów dymowych.

Zebranie zakończone zostało jednogłośnym przegłosowaniem sprawozdań oraz udzieleniem absolutorium zarządowi.