Walne zebranie sprawozdawcze za 2017 rok

W sobotę 5 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, na którym podsumowano działalność jednostki w roku 2017. Warto dodać, że zebrania sprawozdawcze odbywają się co roku, natomiast zebrania sprawozdawczo-wyborcze raz na pięć lat.

W zebraniu wraz członkami OSP Okonek uczestniczyli zaproszeni goście:

  • Burmistrz Okonka – Pani Małgorzata Sameć
  • Z- ca Komendanta PSP w Złotowie – bryg. Leszek Wójcik
  • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Złotowie – dh Andrzej Kacprzak
  • V-ce Przewodniczący Radny Powiatu – dh Michał Iwańczyk
  • Radny Rady Powiatu – dh Zdzisław Kwaśny

Zebranie sprawozdawcze rozpoczął Naczelnik OSP Okonek  dh Marek Mikietyński, po czym dokonano wyboru przewodniczącego zebrania oraz poszczególnych komisji. Przewodniczącym został dh Andrzej Jasiłek.

W kolejnym punkcie zebrania, nastąpiła kolej na przedstawienie sprawozdania z działalności jednostki w roku 2017, które zaprezentował dh Marek Mikietyński. W sprawozdaniu zawarto następujące informacje:

  • Zakupiono 17 par ubrań specjalnych Rosenbauer Fire Max 3, co przyczyniło się do zwiększenia ochrony strażaków przed szkodliwymi warunkami w trakcie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.
  • Jednostka OSP Okonek wyjeżdżała do 132 zdarzeń na terenie powiatu, ale również poza teren naszego województwa – woj. pomorskie, miejscowość Rytel – usuwanie skutków sierpniowych nawałnic.
  • W ubiegłym roku jednostka pozyskała również nowy komputer stacjonarny wraz ze skanerem, który ułatwia prowadzenie dokumentacji.
  • Druhowie w 2017 roku uczestniczyli w 5 ćwiczeniach oraz Kontroli Gotowości Operacyjnej.

Skarbnik OSP dh Mariusz Ikała zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2017 jak i plan finansowy na rok 2018. Natomiast Prezes OSP Okonek dh Tomasz Kubiak przestawił plan działania jednostki na rok 2018.

Podczas zebrania Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie dh Andrzej Kacprzak wraz z dh Grzegorzem Mikołajczykiem wręczyli medale „Strażak Wzorowy” dla dh Patryka Trusewicza i dh Łukasza Krawcewicza.

Podczas zebrania głos zabrali również zaproszeni goście, którzy podziękowali strażakom za zaangażowanie w życie jednostki jak i czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Nie zabrakło również podziękowań za współprace z samorządem, jednostkami organizacyjnymi oraz placówkami oświaty.

Zebranie zakończono przegłosowaniem przedstawionych sprawozdań  oraz udzieleniem absolutorium zarządowi.