Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 6 lutego 2016 r. w świetlicy okoneckiej remizy, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku.

Na zebraniu podsumowującym minioną pięcioletnią kadencję, swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście w osobach:

 • Pani Małgorzata Sameć – Burmistrz Okonka,
 • dh Konrad Kopkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Okonku,
 • dh Andrzej Kacprzak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie,
 • st. bryg. Piotr Pierzyński – Komendant Powiatowy PSP w Złotowie,
 • bryg. Sławomir Rogut – były Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Złotowie,
 • kpt. Krzysztof Karabasz – Dyżurny Operacyjny Powiatu,
 • Pan Adam Stangreciak – pracownik Nadleśnictwa Okonek, zajmujący się sprawami ochrony p-poż.
 • Pani Patrycja Kajewska – Redaktor Aktualności Lokalnych
 • Pan Adam Balicki

IMG_8659

IMG_8688

IMG_8666

IMG_8664

Otwarcia zebrania dokonał Naczelnik dh Marek Mikietyński, który przywitał wszystkich przybyłych gości, a w szczególności członków OSP.

Następnie uczczono minutą ciszy zmarłych druhów i druhnę, którzy odeszli w minionej kadencji: Helene i Jana Łacinowskich oraz Adama Janusza Sterczewskiego.

Kolejnym punktem był wybór przewodniczącego zebrania, którym został dh Andrzej Jasiłek. Następnie dokonano wyboru protokolanta (dh Bronisława Ćwikła) oraz Komisji: Uchwal i Wniosków, Skrutacyjnej, Mandatowej oraz Wyborczej.

W dalszej części, naczelnik przedstawił sprawozdanie za miniony rok, a następnie w formie prezentacji multimedialnej, sprawozdanie z mijającej kadencji 2011-2015.

IMG_8680

IMG_8677

Podczas zebrania, doszło do kilku miłych momentów. Wyróżniono podziękowaniami członków OSP, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w działalności jednostki. Wręczony zostały także odznaczenia „za wysługę lat”.

IMG_8745

IMG_8748

IMG_8752

IMG_8760

IMG_8744

Podziękowań nie mogło zabraknąć także dla zaproszonych gości. Okolicznościową statuetkę, wręczono byłemu Dowódcy JRG -bryg.  Sławomirowi Rogut, który przez wiele lat był opiekunem jednostek OSP z terenu Gminy Okonek, a teraz odszedł na emeryturę.

IMG_8762

IMG_8765

Najważniejszym z wydarzeń, było podjęcie uchwały i nadanie Godności Członka Honorowego, dla szczególnie zasłużonego druha – Romualda Duszara, jako wyraz szacunku i uznania.

IMG_8715

IMG_8718

Po przedstawieniu reszty sprawozdań i planów na przyszły rok, przystąpiono do wyboru nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej

oraz Delegatów i przedstawicieli do zarządu na zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Okonku.

Po dokonanych wyborach, skład nowego zarządu przedstawia się następująco:

 • Prezes – dh Tomasz Kubiak
 • Naczelnik, Viceprezes – dh Marek Mikietyński
 • Zastępca Naczelnika – dh Grzegorz Mikołajczyk
 • Skarbnik – dh Mariusz Ikała
 • Sekretarz – dh Patryk Szpura
 • Gospodarz – dh Marcin Kisiel
 • Członek Zarządu – dh Kacper Kaluta
 • Członek Zarządu – dh Jan Koczela

IMG_8780

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Przewodniczący – dh Michał Iwańczyk
 • Członek Komisji – dh Piotr Kubiak
 • Członek Komisji – dh Piotr Gubow
 • Członek Komisji – dh Bogdan Sawczuk

Zebranie zostało zakończone podjęciem uchwał, a także głosem osób zaproszonych, którzy w miłych słowach wyrażali zdanie jednostce i druhach, gratulowali minionej kadencji i życzyli pomyślności na następną.

IMG_8778

IMG_8777

Po części oficjalnej, wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, ale przed tym, wykonano pamiątkowe zdjęcie.

IMG_8784

IMG_8783

 

Patryk Szpura

zdjęcia: Kacper Kaluta, Jan Koczela, Patryk Szpura