Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej

W grudniu naszą jednostkę odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Okonku.

Zajęcia w remizie odbywają się regularnie w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.

Młodzież może zapoznać z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, wyposażeniem jakim dysponuje jednostka, a także przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa jakie należy zachować w razie bycia świadkiem pożaru czy też innych zdarzeń losowych.