Zalana piwnica – Okonek

25 lutego zastęp z naszej jednostki uczestniczył w działaniach mających na celu wypompowanie wody z zalanej piwnicy w Okonku przy ul. 1go Maja.