Zalana posesja w Chwalimiu

W dniu 4 stycznia 2018 r. zastęp OSP Okonek został zadysponowany do wypompowania wody z posesji w Chwalimiu.

Wysoki poziom wody zagrażał zalaniem budynku mieszkalnego i gospodarczego. Druhowie przy użyciu pompy szlamowej wypompowali wodę z posesji.