W sobotę 22 grudnia odbyła się zbiórka szkoleniowa dla wszystkich członków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Strażacy przedświąteczny okres poświęcili na doskonalenie umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED, który to nasza jednostka otrzymała w ostatnim czasie.

Przypomniane zostały procedury prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej, a następnie każdy z członków wykonywał czynności ratownicze na fantomie.

Dodatkowo przećwiczono inne zagadnienia z pierwszej pomocy w tym używanie pulsoksymetru.

Strażacy ćwiczyli również rozkładanie parawanu ratowniczego do osłony miejsca zdarzenia oraz używanie kamery termowizyjnej i detektora do pomiaru stężenia tlenku węgla (CO).