Dzieci z wizytą u strażaków

W Poniedziałek 17 lutego w remizie pojawili się mali goście.

Grupa przedszkolaków z niepublicznego przedszkola „Zaczarowana Kraina” pod opieką swoich opiekunów, przyszła na małą wycieczkę po remizie.
Przybyłych gości w strażacki klimat wprowadzili druhowie Marcin Kisiel i Jan Koczela, którzy pokazali i opowiedzieli o sprzęcie, którym dysponują okoneccy strażacy.

Dzieci wykazywały ogromne zainteresowanie i zadawały wiele pytań na różne interesujące tematy.
Na zakończenie wizyty, dzieci w ramach podziękowania wręczyły maskotkę aby upamiętniała strażakom dzisiejszy dzień.

Patryk Szpura
zdjęcia: Jan Koczela

P2170020 P2170024 P2170017 P2170015 P2170012 P2170010 P2170009 P2170008 P2170007 P2170005 P2170004 P2170003 P2170002