Walne zebranie sprawozdawcze

22 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP w Okonku.

Zebranie otworzył i rozpoczął naczelnik Marek Mikietyński, który przywitał wszystkich przybyłych członków OSP oraz gości zaproszonych w osobach:

Andrzej Martin – Vice prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu

bryg. Sławomir Rogut – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Złotowie

Konrad Kopkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Okonku

Mieczysław Rapta – Burmistrz Okonka

Ryszard Mikietyński – redaktor Aktualności Lokalnych

DSC_0676

IMG_4531

Po wybraniu przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji mandatowej, uchwał i wniosków nastąpiło wręczenie medali dla wyróżniających się druhów.

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh Piotr GUBOW.

DSC_0646

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh Krzysztof CYBULSKI.

DSC_0650

IMG_4552

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:

Patryk SZPURA, Paweł KAROLCZAK, Michał IWAŃCZYK, Zdzisław KWAŚNY, Bogdan SAWCZUK.

DSC_0657

IMG_4556

DSC_0662

DSC_0667

DSC_0670

IMG_4563
Od lewej: Bogdan Sawczuk, Zdzisław Kwaśny, Paweł Karolczak, Michał Iwańczyk, Patryk Szpura, Andrzej Martin, Konrad Kopkiewicz

Następnie przedstawione zostały sprawozdania, do których nie wniesiono uwag.

W wolnych wnioskach głos zabrali zaproszeni goście, którzy w pozytywnych słowach wyrazili zdanie o jednostce i podziękowali druhom za poświęcenie i zaangażowanie w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz życiu codziennym jednostki.

DSC_0683

DSC_0682

Ponadto dh Michał Iwańczyk, będący jednocześnie Vice dyrektorem Gimnazjum w Okonku, na ręce Prezesa Tomasza Kubiaka, wręczył podziękowanie w formie grawertonu od uczniów i pracowników Gimnazjum, za okazaną pomoc w imprezach organizowanych przez szkołę.

DSC_0693

DSC_0695

DSC_0696

Zebranie zakończyło się jednogłośnym podjęciem uchwał i wniosków do realizacji.

Po części oficjalnej, wszyscy przybyli zostali zaproszeni na drobny poczęstunek.

DSC_0636

DSC_0632

DSC_0631

  Zdjęcia: Jan Koczela, Ryszard Mikietyński