Plama oleju – Borucino-Ciosaniec

Zdarzenie miało miejsce w dniu 16 maja po godzinie 08:00 na trasie Borucino-Ciosaniec.

Do rozlania oleju napędowego na jezdnię doszło w wyniku pęknięcia przewodu paliwowego w jadącym pojeździe.

Działania strażaków polegały na zasypaniu największych rozlewisk za pomocą sorbentu.