Podsumowanie działalności w 2020 roku

W minionym 2020 roku jednostka OSP Okonek do akcji wyjeżdżała łącznie 87 razy.

POŻARY – 33
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 52
ALARMY FAŁSZYWE – 2

Przeprowadzona została również jedna inspekcja gotowości bojowej.

W odniesieniu do roku 2019 nastąpił spadek podejmowanych interwencji o 9 zdarzeń.

W związku z trwającą w kraju epidemią Covid19 druhowie we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Okonku pomagali w dostarczaniu żywności osobom będącym w kwarantannie.

Trzech naszych druhów zostało przeszkolonych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W roku ubiegłym OSP w Okonku pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:

2 kaski pilarza,

Sprzęt do prowadzenia działań na obszarach wodnych i zalodzonych (4 kamizelki ratunkowe, 2 kamizelki asekuracyjne, 2 noże, 2 kpl. kolcy lodowych, 2 kaski ochronne, kołowrót z liną ratowniczą 50m)

Kombinezony ochronne, maseczki, przyłbice, rękawiczki oraz środki dezynfekujące do zdarzeń związanych z zagrożeniami biologicznymi,

Megafon,

Wyciągarka ręczna,

Detektor wielogazowy Altair 4XR,

Wymienione na nowe zostały także 2 aparaty ochrony układu oddechowego oraz 4 szt. automatów oddechowych wraz z przystostowaniem masek do nowych złącz.

Własnymi siłami druhowie wykonali remont magazynku sprzętu, do którego zakupiono nowe meble i regał.

Naprawione zostało poszycie przeciekającego dachu remizy wraz z modernizacją istniejących kominków wentylacyjnych i wykonaniem dodatkowej wentylacji. Ponadto naprawione zostały przeciekające rynny.