Powiatowy Dzień Strażaka/125-lecie OSP w Krajence

Tegoroczny Powiatowy Dzień Strażaka odbył się 24 maja w Krajence. Uroczystość ta była połączona z  obchodami 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele, po której odbył się przemarsz pocztów sztandarowych, strażaków oraz zaproszonych gości na teren remizy OSP Krajenka, gdzie odbywała się dalsza cześć uroczystości.

Dzień Strażaka, to doskonały moment na wręczenie odznaczeń, medali oraz awansów na wyższe stanowiska służbowe.

Z naszej jednostki odznaczony został dh Janusz Adam Sterczewski, któremu nadany został Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.  Medal ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

15
dh Janusz pierwszy od lewej

Ponadto, jednostka nasza, została nagrodzona czekiem w wysokości 1000 zł przyznawanym przez Starostę Złotowskiego, za zajęcie pierwszego miejsca w przeglądach sprzętu technicznego.

Z Gminy Okonek, wyróżniona została także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu w kategorii wzorowej OSP 2013 roku.

Dh Konrad Kopkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, również otrzymał wyróżnienie w kategorii – Najlepszego Działacza 2013 roku.

17

Zarząd OSP Krajenka z okazji obchodzonego jubileuszu, wydał książkę pt.: „Zawsze na straży” opisującą dzieje krajeńskiej OSP natomiast orkiestra dęta, nagrała płytę z najpopularniejszymi granymi przez nich utworami.

Po zakończeniu części oficjalnej, rozpoczęła się część nieoficjalna, podczas której wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Patryk Szpura
zdjęcia: zlotowskie.pl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

18

19

20

2122

23

24