Ropa na jezdni miejscowym zagrożeniem

Do wycieku substancji ropopochodnej, doszło w dniu 9 października. Zdarzenie miało miejsce na DK nr 22 , odcinek Lędyczek-Podgaje, gdzie w kilku miejscach na jezdni rozlana była prawdopodobnie ropa.

Działania polegały na zasypaniu tłustych plam sorbentem. W akcji brali udział także strażacy z OSP Podgaje.

Patryk Szpura
zdjęcia: Patryk Szpura
PA090002