W szeregi OSP Okonek wstąpili nowi strażacy

Jak co roku przez KP PSP w Złotowie zorganizowane zostało szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Do tegorocznego szkolenia z naszej jednostki przystąpili : Mateusz Kubiak i Mateusz Dytrych.

Druhowie przez prawie trzy miesiące przygotowywali się do pełnienia służby na podziale bojowym okoneckiej jednostki. Przed przystąpieniem do egzaminu końcowego, kandydaci musieli odbyć liczne szkolenia w rodzimej jednostce OSP.

W przygotowanie kandydatów zaangażowali się ich koledzy, którzy starali się wyjaśnić liczne zagadnienia związane z pożarnictwem. Oprócz teorii odbyły się również zajęcia praktyczne o tematyce gaszenia pożarów zewnętrznych, udzielania pierwszej pomocy i obsługi sprzętu ratowniczego.

Po zaliczeniu tego etapu, druhowie odbyli dwutygodniowe szkolenie w KP PSP Złotowie.

Nowi adepci pożarnictwa przyswajali bardzo szybko nową wiedzę, co zaowocowało zdaniem egzaminu końcowego i uzyskaniu tytułu STRAŻAKA RATOWNIKA OSP.