Ćwiczenia na terenie bazy paliw w Jastrowiu

26 września, na terenie Bazy Paliw w Jastrowiu, odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek OSP i PSP z terenu powiatu złotowskiego.

Jednym z założeń ćwiczeń, był pożar głównego zbiornika z olejem napędowym. Pierwsze działania podjęła Wewnętrzna Zakładowa Służba Ratownicza, której członkowie zabezpieczyli miejsce i podjęli akcję gaśniczą przy pomocą działek wodno-pianowych.

W miarę upływu czasu na miejsce dojeżdżały kolejne jednostki OSP, których zadaniem było podanie piany ciężkiej w obronie na pozostałe zbiorniki z substancjami ropopochodnymi oraz stworzeniu zaopatrzenia wodnego w oparciu o istniejące na terenie zakładu zbiorniki p-poż.

Działania strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Złotowie, w głównej mierze skupiły się na wydostaniu osoby poszkodowanej, która znajdowała się na dnie zbiornika. Przy pomocy technik alpinistycznych, bezpiecznie udało się wydostać poszkodowanego na zewnątrz, gdzie udzielona została mu kwalifikowana pierwsza pomoc.

Po zakończeniu, nastąpiło podsumowanie, gdzie umówione zostały wykonywane działania. Ćwiczeniom przyglądali się funkcjonariusze KW PSP w Poznaniu oraz kierownictwo zakładu.

Patryk Szpura

P9250003

P9250006

P9250007

P9250008

P9250010

P9250011

dsc_0159

dsc_0170

dsc_0186