Ćwiczenia na terenie lasu w Lędyczku

Kolejne ćwiczenia zgrywające odbyły się w dniu 3 października na terenie Nadleśnictwa Okonek.

Scenariusz zakładał pożar lasu w pobliżu miejscowości Lędyczek. Ogień rozprzestrzenił się na trudno dostępne tereny leśne, gdzie dojazd samochodami pożarniczymi był utrudniony. W związku z powyższym konieczne było zbudowanie punktu czerpania wody na rzece Gwda, skąd trzeba było ją przepompować do odległego o 800 m. zbiornika brezentowego o pojemności 20m3.

Warto nadmienić, że były to pierwsze tego typu ćwiczenia związane z przepompowywaniem wody na tak dużą odległość. Działania pokazały jednak, że nie jest to taka prosta czynność, którą z pewnością trzeba systematycznie dopracowywać.

W ćwiczeniach wzięły udział następujące jednostki: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Złotowie oraz Ochotnicze Straże pożarne z miejscowości: Okonek, Lotyń, Lędyczek, Podgaje, Pniewo, Radawnica, Osowo, Łąkie.

Zakończeniem było wspólne omówienie prowadzonych działań a następnie spożycie ciepłego posiłku przygotowanego przez pracowników Nadleśnictwa Okonek.

Patryk Szpura
zdjęcia: Patryk Szpura

PA030012

PA030015

PA030017

PA030018

PA030019

PA030021

PA030023