STATYSTYKA 2020

POŻARY – 12
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 13
ALARMY FAŁSZYWE – 0
ĆWICZENIA – 0
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 25

stan na dzień: 27.03.2020

error: Content is protected !!