STATYSTYKA 2020

POŻARY – 7
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 6
ALARMY FAŁSZYWE – 0
ĆWICZENIA – 0
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 13

stan na dzień: 18.02.2020

error: Content is protected !!