STATYSTYKA 2020

POŻARY – 21
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 18
ALARMY FAŁSZYWE – 0
ĆWICZENIA – 0
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 39

stan na dzień: 09.06.2020

error: Content is protected !!