STATYSTYKA 2020

POŻARY – 21
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 24
ALARMY FAŁSZYWE – 0
ĆWICZENIA – 0
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 45

stan na dzień: 15.07.2020

error: Content is protected !!