STATYSTYKA 2012

Statystyka zdarzeń

za okres 01.01 do 31.12.2012 roku

na terenie Miasta i Gminy Okonek

 

W 2012 roku, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku interweniowała 90 razy.

 

 Wśród wyjazdów należy wymienić:

34 pożary,

53 miejscowe zagrożenia, (w tym 16 wypadków, 1 śmiertelny)

2 alarmy fałszywe,

1 zabezpieczenie rejonu.