STATYSTYKA 2018

POŻARY – 33
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 88
ALARMY FAŁSZYWE – 0
ĆWICZENIA – 3
KONTROLE GOTOWOŚCI – 1

RAZEM – 125

ĆWICZENIA WEWNĘTRZNE – 2

tan na dzień: 29.12.2018

Ilość wyjazdów oraz czas pracy poszczególnych strażaków, którzy w 2018 roku wyjeżdżali do zdarzeń.

NAZWISKO IMIĘ ILOŚĆ WYJAZDÓW CZAS PRACY
MIKIETYŃSKI MAREK 109 199h 15m
KUBIAK TOMASZ 70 104h 49m
KISIEL MARCIN 64 114h 28m
DYTRYCH MATEUSZ 63 96h 49m
MIARA MAREK 48 66h 31m
SZORDYKOWSKI ADAM 48 93h 0m
GUBOW PIOTR 47 68h 46m
KUBIAK MATEUSZ 47 78h 31m
KALUTA KACPER 45 65h 3m
CYBULSKI KRZYSZTOF 42 72h 17m
MIKOŁAJCZYK GRZEGORZ 36 60h 56m
KAROLCZAK PAWEŁ 30 48h 0m
SZTUKA JANUSZ 25 40h 4m
SZPURA PATRYK 24 62h 25m
KOCZELA JAN 21 35h 40m
IKAŁA MARIUSZ 11 23h 25m
HORYŃ ROBERT 11 40h 5m
KRAWCEWICZ ŁUKASZ 9 12h 48m