STATYSTYKA 2018

POŻARY – 29
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 84
ALARMY FAŁSZYWE – 0
ĆWICZENIA – 3
KONTROLE GOTOWOŚCI – 1

RAZEM – 117

ĆWICZENIA WEWNĘTRZNE – 1

 

stan na dzień: 08.12.2018

error: Content is protected !!