STATYSTYKA 2018

POŻARY – 23
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 77
ALARMY FAŁSZYWE – 0
ĆWICZENIA – 2
KONTROLE GOTOWOŚCI – 1

RAZEM – 103

ĆWICZENIA WEWNĘTRZNE – 1

 

stan na dzień: 13.10.2018

error: Content is protected !!