STATYSTYKA 2020

POŻARY – 33

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 52

ALARMY FAŁSZYWE – 2

ĆWICZENIA – 0

KONTROLE GOTOWOŚCI – 1


RAZEM – 88

STAN NA DZIEŃ: 31.12.2020