STATYSTYKA 2021

POŻARY – 10
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 5
ALARMY FAŁSZYWE – 1
ĆWICZENIA – 0
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 16

stan na dzień – 25.03.2021

error: Content is protected !!