STATYSTYKA 2021

POŻARY – 24
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 26
ALARMY FAŁSZYWE – 1
ĆWICZENIA – 1
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 52

stan na dzień – 29.07.2021

error: Content is protected !!