STATYSTYKA 2021

POŻARY – 1
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 1
ALARMY FAŁSZYWE – 1
ĆWICZENIA – 0
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 3

stan na dzień – 15.01.2021

error: Content is protected !!