STATYSTYKA 2021

POŻARY – 40
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 51
ALARMY FAŁSZYWE – 2
ĆWICZENIA – 3


RAZEM – 96

stan na dzień – 30.12.2021