STATYSTYKA 2010

Statystyka zdarzeń za okres od 01.01. do 31.12.2010 roku na terenie Miasta i Gminy Okonek.

W okresie od 01.01. – 31.12.2010 roku jednostka OSP w Okonku interweniowała 90 razy.
Wśród interwencji jednostki należy wymienić:

  • Pożary – 25
  • Miejscowe zagrożenia – 65 / w tym 22 wypadki drogowe, w których 6 osób zostało rannych a 6 zginęło.
  • Alarmy fałszywe – 0
  • Sprawdzenie gotowości bojowo-operacyjnej – 1