STATYSTYKA 2013

W 2013 roku, strażacy interweniowali łącznie przy 92 zdarzeniach.
Na tą ilość zdarzeń składają się następujące typy interwencji:
 
POŻARY – 29 / w tym:
  • obiekty, pojazdy – 9
  • trawy, lasy, nieużytki – 8
  • przewody kominowe – 12
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 60 / w tym:
  • wypadki i kolizje drogowe – 28 ( osoby poszkodowane – 20, ofiary śmiertelne – 3 )
  • agresywne owady – 19
  • inne – 13
ALARMY FAŁSZYWE – 1
ĆWICZENIA – 2
 

szczegółowa statystyka wszystkich jednostek OSP i PSP z terenu powiatu, opracowana przez KP PSP w Złotowie

Lista strażaków, którzy w 2013 r. brali udział w działaniach oraz ilość ich wyjazdów:

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ WYJAZDÓW

KUBIAK TOMASZ

70

SZPURA PATRYK

65

MIKIETYŃSKI MAREK

63

KAROLCZAK PAWEŁ

60

KUBIAK PIOTR

54

KRAWCEWICZ ŁUKASZ

45

MIKOŁAJCZYK GRZEGORZ

43

KISIEL MARCIN

37

GUBOW PIOTR

36

CYBULSKI KRZYSZTOF

31

HORYŃ ROBERT

29

SZTUKA JANUSZ

23

KOCZELA JAN

22

MIARA MAREK

22

IKAŁA MARIUSZ

14

APANASEWICZ WITOLD

11

STĘPIEŃ JACEK

4