STATYSTYKA 2019

POŻARY – 26
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 44
ALARMY FAŁSZYWE – 2
ĆWICZENIA – 1
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 73
ĆWICZENIA WEWNĘTRZNE – 0

stan na dzień: 08.09.2019

error: Content is protected !!