STATYSTYKA 2019

POŻARY – 3
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 4
ALARMY FAŁSZYWE – 1
ĆWICZENIA – 0
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 8
ĆWICZENIA WEWNĘTRZNE – 0

stan na dzień: 26.01.2019

error: Content is protected !!