STATYSTYKA 2019

POŻARY – 15
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 24
ALARMY FAŁSZYWE – 2
ĆWICZENIA – 1
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 42
ĆWICZENIA WEWNĘTRZNE – 0

stan na dzień: 20.06.2019

error: Content is protected !!