STATYSTYKA 2019

POŻARY – 21
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 35
ALARMY FAŁSZYWE – 2
ĆWICZENIA – 1
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 59
ĆWICZENIA WEWNĘTRZNE – 0

stan na dzień: 04.08.2019

error: Content is protected !!