STATYSTYKA 2019

POŻARY – 2
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 1
ALARMY FAŁSZYWE – 1
ĆWICZENIA – 0
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 4
ĆWICZENIA WEWNĘTRZNE – 0

stan na dzień: 12.01.2019

error: Content is protected !!