STATYSTYKA 2019

POŻARY – 29
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 59
ALARMY FAŁSZYWE – 2
ĆWICZENIA – 1
KONTROLE GOTOWOŚCI – 0


RAZEM – 91

stan na dzień: 01.12.2019

error: Content is protected !!