STATYSTYKA 2014

POŻARY – 43
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 71
ALARMY FAŁSZYWE – 4

RAZEM – 118

 

stan na dzień: 29.12.2014