STATYSTYKA 2022

POŻARY –
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA –
ALARMY FAŁSZYWE –
ĆWICZENIA –


RAZEM –

stan na dzień – 01.01.2022