Doposażenie jednostki w sprzęt i wyposażenie

W ostatnim czasie nasza jednostka pozyskała nowy sprzęt ratowniczy i wyposażenie. Wszystkie wymienione poniżej zakupy nie byłyby możliwe gdyby nie dofinansowania z różnych źródeł przy niewielkim wkładzie własnym OSP Okonek.

Zakupiono:

Dziewięć kompletów ubrań specjalnych Ballyclare Xenon PL 2.0 zgodnych z aktualnymi wytycznymi KG PSP. Zakup został współfinansowany z dwóch źródeł:

  • 7 kompletów – Dotacja #WFOŚiGW_w_Poznaniu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych część 2 – dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb jednostek w roku 2021”

https://www.wfosgw.poznan.pl/

  • 2 komplety – Dotacja 5000+ dla OSP – Covid,

2 skafandry ratownicze do pracy w wodzie i na akwenach zalodzonych. Zakup współfinansowany z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Należy nadmienić, że wcześniej nie posiadaliśmy tego typu wyposażenia ochronnego, a więc prowadzenie działań w wodzie i na lodzie nie było możliwe.

Wymienione powyżej ubrania uzupełnią wcześniej zakupiony zestaw sprzętu do ratownictwa wodnego dzięki czemu strażacy wezwani do działań na akwenach wodnych będą mogli skutecznie, a przede wszystkim bezpiecznie dla swojego zdrowia wykonywać czynności ratownicze.

Do pełnego zestawu ratownictwa wodno-lodowego brakuje nam już tylko sań lodowych, których zakup jest już realizowany, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z #FSUSR, o którym informowaliśmy w odrębnym artykule.

To jednak nie koniec dobrych informacji. Otóż bardzo dużym zaskoczeniem było wręczenie naszej OSP darowizny w postaci akumulatorowej szlifierki kątowej oraz tabletu z funkcją GPS przez Radosława Chareńskiego właściciela firmy KEDAR, będącego jednocześnie członkiem naszej jednostki.

Akumulatorowa szlifierka kątowa będzie wykorzystywana do drobnych prac technicznych, natomiast tablet wspomaga działania strażaków m.in. dzięki bardzo szczegółowym mapą leśnym z zaznaczonymi oddziałami i dojazdami pożarowymi oraz mapą drogowym z numerami budynków i lokalizacją hydrantów.

Tablet znajdzie swoje zastosowanie również przy zdarzeniach drogowych dzięki zainstalowanej aplikacji z tzw. kartami ratowniczymi, które wskazują wszystkie elementy bezpieczeństwa pojazdu, na które strażacy muszą zwrócić szczególną uwagę przy prowadzeniu działań z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego.