Inspekcja gotowości operacyjnej

W dniu 23 maja w godzinach przedpołudniowych, Zespół Inspekcyjny Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadził inspekcję gotowości dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu złotowskiego.

Inspekcja została przeprowadzona na obszarach leśnych w pobliżu miejscowości Grudna, a założeniem do zrealizowania było podanie prądów gaśniczych na pozorowany pożar lasu oraz zorganizowanie punktów czerpania wody z przebiegającej w pobliżu rzeki Gwdy.

W działaniach uczestniczyło 9 jednostek OSP oraz JRG Złotów.

 

 

 

zdjęcia: KP PSP Złotów