OSP Okonek z dofinansowaniem FSUSR oraz WFOŚiGW w Poznaniu

Miło nam poinformować, że nasze działania zostaną wsparte przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Fundusz Składkowy Ubezpieczeń Społecznych Rolników. Złożone przez nas wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisje konkursowe i tym sposobem dzięki dofinansowaniu #WFOŚiGW_w_Poznaniu w „Ogólnopolskim programie finansowania służb ratowniczych Część 2 – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb jednostek w roku 2021″ otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł na zakup ubrań specjalnych dla strażaków ratowników.

Otrzymana dotacja pozwoliła na złożenie zamówienia na 7 kompletów ubrań specjalnych BALLYCLARE XENON PL 2.0, które w połowie grudnia trafią na stan naszej OSP.

Dzięki dofinansowaniu #FSUSR w zadaniu pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 12.000,00 zł.

Środki te pozwolą na doposażenie naszej jednostki w specjalistyczny sprzęt stosowany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, a będą to sanie lodowe (deska) oraz węże tłoczne!

Bardzo dziękujemy kapitułom konkursowym za dostrzeżenie potrzeb naszej jednostki!

Działamy dalej! Szukamy dalszego wsparcia! Trzymajcie kciuki!