Podsumowanie działalności w 2021 roku

Kolejny rok za nami. W minionym okresie czasu dużo się działo oraz zaszło wiele zmian w naszej jednostce.

Ochotnicza Straż Pożarna w Okonku do zdarzeń dysponowana była łącznie 96 razy.

POŻARY – 40
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 51
ALARMY FAŁSZYWE – 2
ĆWICZENIA – 3

W odniesieniu do roku 2020 nastąpił wzrost ilości zdarzeń o 9 interwencji.

Najważniejszą zmianą, która nastąpiła w strukturach naszej jednostki był wybór nowego składu zarządu.

Od lipca na czele jednostki stanął dh Jan Koczela, który zastąpił funkcją prezesa dh Tomasza Kubiak. Dotychczasowego wieloletniego naczelnika jednostki dh Marka Mikietyńskiego zastąpił dh Kacper Kaluta.

od lewej: sekretarz Aleksandra Kapustyńska, członek zarządu Marcin Kisiel, wiceprezes Patryk Szpura, naczelnik Kacper Kaluta, gospodarz Radosław Mariasik, zastępca naczelnika Marek Mikietyński, skarbnik Wioleta Mariasik, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Sawczuk, prezes OSP Jan Koczela, sekretarz KR Piotr Kubiak, przewodniczący KR Aneta Kwiatkowska

Nowy zarząd mocno wziął się do pracy i dzięki temu udało się pozyskać wiele funduszy na sprzęt, wyposażenie i remonty.

W szeregach naszej OSP pojawiły się także nowe twarze. Łącznie przybyło, aż dziewięć osób: cztery kobiety oraz pięciu mężczyzn. Obecny stan liczebny jednostki wynosi 47 osób.

Dwoje druhów ukończyło kurs podstawowy strażaka-ratownika OSP dzięki czemu mogą wyjeżdżać do akcji.

Rok 2021 to również działalność prewencyjna. Udało się przeprowadzić kilka pogadanek dla dzieci i młodzieży w szkole, przedszkolach oraz festynach wiejskich.

W grudniu nasi druhowie wzięli udział w okoneckim Jarmarku Mikołajkowym, podczas którego zachęcali dzieci do wstąpienia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Aby usprawnić sposób alarmowania wdrożono dodatkowy system alarmujący e-remiza, dzięki czemu strażacy podczas alarmu mają możliwość w aplikacji na telefonie potwierdzić lub odrzucić udział w zdarzeniu, a informacja ta widoczna jest na telewizorze w garażu remizy.

Na ekranie widoczny jest także adres i rodzaj zdarzenia oraz zadysponowany pojazd.

Rok zakończyliśmy spotkaniem opłatkowym, na którym Prezes złożył wszystkim świąteczne życzenia, a także podziękował za wspólnie włożoną pracę na rzecz naszej jednostki.